21560sek
1,0 %
Datum:2023-12-07Tid:17:29:52Senaste rapport:Q3-2023Lista:Large CapTicker:ATRLJ B
Börsvärde:28 563 msekEnterprise Value:54 107 msekOmsättning:2 782 msekVinst:1 036 msekISIN:SE0000191827

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Atrium Ljungberg omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Atrium Ljungberg med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:215,60
MA50:187,68
MA200:186,20
Pris/MA200:15,1 %
RSI (14):67,7
Pris/MA50:14,2 %

Beskrivning

Atrium Ljungberg AB är ett fastighetsbolag som verkar från flera segment, inklusive projektutveckling, projektbyggnation och fastighetsförvaltning. Fastighetsområden är Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö. Atriums portfölj omfattar detaljhandel, kontor, bostäder och utbildningsanläggningar. Den allra största delen av intäkterna genereras från fastighetsförvaltningsverksamheten, följt av byggverksamhet. Bolaget genererar alla sina intäkter i Sverige. Atrium betraktar fusions- och förvärvsinvesteringar som en del av sin operativa tillväxtstrategi.

Fastighetsbolag