5150sek
-1,0 %
Datum:2024-04-18Tid:11:19:03Senaste rapport:Q4-2023Lista:SpotlightTicker:AQUAT
Börsvärde:159 msekEnterprise Value:561 msekOmsättning:48,8 msekVinst:22,2 msekISIN:SE0015244132

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Aquaticus Real Estate omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Aquaticus Real Estate med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:51,50
MA50:59,51
MA200:65,35
Pris/MA200:-21,2 %
RSI (14):31,7
Pris/MA50:-13,5 %

Beskrivning

Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som bildades 2020. Fastigheten ägs indirekt genom dotterföretaget Aquaticus Fröfjärden 3 AB, ett bolag som ägs till 100% av Aquaticus Real Estate Holding AB som är ett helägt dotterföretag till Aquaticus Real Estate AB (publ).

Fastighetsbolag