120nok
-2,8 %
Datum:2022-01-21Tid:18:00:00Senaste rapport:Q3-2021Lista:Oslo ExpandTicker:CARBN
Börsvärde:288 mnokOmsättning:19,7 mnokVinst:-31,4 mnokAnställda:8ISIN:NO0010778095

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Carbon Transition omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Carbon Transition med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:1,20
MA50:1,31
MA200:1,99
Pris/MA200:-39,7 %
RSI (14):35,8
Pris/MA50:-8,5 %

Beskrivning

SONGA BULK ASA är ett Norge-baserat investeringsfordon som är etablerat för att investera i torra bulkvaror. Bolaget hanterar den torra bulkmarknadens konjunktur genom att investera i låga nivåer och fokuserar på återföring av kapital till aktieägarna genom tillgångsförsäljning och/eller aktieutdelning när marknaden återhämtar sig. Bolagets flotta omfattar över 10 fartyg, några kapsejsad och supramax, samt flera kamsarmax. Bolaget är moderbolag till koncernen som bland annat består av helägda dotterbolag Songa Maru AS, Songa Marlin AS, Songa Glory AS, Songa Genesis AS, Songa Flama AS, Songa Delmar AS, Songa Grain AS och Songa Haddock AS. Dotterbolag äger och driver fartyg. Koncernens tekniska ledning består av Songa Shipmanagement Ltd och Equinox Maritime Ltd samt företagsledningen representeras av Arne Blystad AS.