22460sek
0,2 %
Datum:2023-12-08Tid:17:29:38Senaste rapport:Q3-2023Lista:Large CapTicker:INVE B
Börsvärde:689 460 msekEnterprise Value:755 268 msekOmsättning:- msekVinst:118 631 msekISIN:SE0015811963

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Investor B omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Investor B med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:224,60
MA50:211,39
MA200:211,02
Pris/MA200:6,5 %
RSI (14):75,6
Pris/MA50:6,3 %

Beskrivning

Investor AB är ett industriellt holdingbolag med en långsiktig och aktiv investeringsportföljstrategi. Bolaget fokuserar på att investera i bolag som betonar innovation och produktutveckling. Investor AB:s så kallade "buy-to-build"-strategi syftar inte till att avyttra innehav, utan snarare att utveckla dem över tid för att minska gapet mellan pris och värde. En majoritet av aktieinvesteringarna görs i landet Sverige och Stor-Skandinavien, där företaget mestadels är verksamt. Bolaget mäter utvecklingen genom förändringar i substansvärdet och strävar efter att överträffa Stockholmsbörsens OMSX-index. 2015 bildade och driver Investor AB även Patricia Industries, en betydande del av bolaget som bildades för att hantera sina onoterade investeringar.

Investmentbolag