535sek
-5,3 %
Datum:2024-05-17Tid:17:29:00Senaste rapport:Q4-2023Lista:SpotlightTicker:RVN
Börsvärde:34 msekEnterprise Value:25 msekOmsättning:0,28 msekVinst:-10,8 msekISIN:SE0017768658

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Renewable Ventures omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Renewable Ventures med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:5,35
MA50:6,72
MA200:7,09
Pris/MA200:-24,6 %
RSI (14):34,2
Pris/MA50:-20,4 %

Beskrivning

RVX är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårspenod. Bolaget mot visionen att bli en partner till tillväxtbolag som avser att notera sin aktie. Investeringarna kan omfatta hela eller delar av företag och betalning kan ske kontant, med egna aktier eller i en kombination därav. Avsikten är att innehaven skall öka i värde och därigenom skapa aktieägarvärde för RVXs aktieägare. RVX har i sin investeringsstrategi valt att inte begränsa sig till några sektorer eller branscher.

Investmentbolag