52000dkk
0,0 %
Datum:2024-06-17Tid:16:59:00Senaste rapport:Q2-2024Lista:Small CapTicker:LUXOR B
Börsvärde:520 mdkkEnterprise Value:1 062 mdkkOmsättning:72,1 mdkkVinst:24,9 mdkkISIN:DK0010213628

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Luxor omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Luxor med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:520,00
MA50:527,40
MA200:584,95
Pris/MA200:-11,1 %
RSI (14):49,0
Pris/MA50:-1,4 %

Beskrivning

Luxor A/S är ett investmentbolag. Målet är att skapa möjlig långsiktig avkastning för aktieägarna genom investeringar för eget kapital och utländskt kapital inom den definierade riskramen. Bolaget är verksamt inom fyra segment nämligen Hypoteksbrev, Obligationer, Aktier och Förvaltningsfastigheter. Dess pantbrevsportfölj består av enfamiljshus, lägenheter, kooperativa bostäder, fritidshus, gårdar och bostads- och affärsfastigheter. Obligationsportföljen innehåller olika företagsobligationer. Förvaltningsfastighetsportföljen består av kontor, butiker, lager och produktionsanläggningar.

Investmentbolag