54100sek
2,1 %
Datum:2024-07-12Tid:17:29:31Senaste rapport:Q1-2024Lista:Large CapTicker:LUND B
Börsvärde:134 168 msekEnterprise Value:152 094 msekOmsättning:28 584 msekVinst:8 606 msekISIN:SE0000108847

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Lundbergföretagen omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Lundbergföretagen med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:541,00
MA50:543,89
MA200:529,08
Pris/MA200:2,3 %
RSI (14):58,6
Pris/MA50:-0,5 %

Beskrivning

L E Lundbergforetagen AB är ett investmentbolag med en långsiktig, aktivistisk inriktning. Dess portfölj innehåller en helägd onoterad fastighetsenhet, börsnoterade dotterbolag och andra större aktieinnehav. Lundbergs investeringsmål är att generera avkastning på kapital som över tid väsentligt överstiger avkastningen på ett riskfritt, räntebärande instrument. Fastighetsverksamheten, som bolaget bedrivit genom dotterbolag i decennier, står för nästan hälften av bolagets substansvärde. Lundberg utövar aktivism genom styrelserepresentation i samtliga sina portföljbolag. Det stöder sitt kapitalallokeringsprogram genom att upprätthålla låga skuldnivåer i balansräkningen.

Investmentbolag