25600sek
0,0 %
Datum:2024-07-24Tid:17:29:00Senaste rapport:Q1-2024Lista:NGMTicker:GARPCO B
Börsvärde:267 msekEnterprise Value:340 msekOmsättning:606,7 msekVinst:9,21 msekISIN:SE0001823352

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Garpco omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Garpco med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:256,00
MA50:264,74
MA200:-
Pris/MA200:-
RSI (14):47,8
Pris/MA50:-3,3 %

Beskrivning

Garpco är ett investmentbolag vars affärsidé består av att förvärva och långsiktigt utveckla mindre och medelstora industri- och handelsföretag. Genom en kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt i dotterbolagen skapar vi en lönsam företagsgrupp av sådan storlek att de enskilda dotterbolagens behov av såväl kompetenta medarbetare som tillväxtkapital tryggas, samtidigt som vi ger aktieägarna god avkastning på investerat kapital.

Investmentbolag