22300sek
0,3 %
Datum:2023-12-08Tid:17:29:43Senaste rapport:Q3-2023Lista:Large CapTicker:INVE A
Börsvärde:684 320 msekEnterprise Value:750 128 msekOmsättning:- msekVinst:118 631 msekISIN:SE0015811955

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Investor A omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Investor A med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:223,00
MA50:209,59
MA200:211,74
Pris/MA200:5,3 %
RSI (14):74,6
Pris/MA50:6,4 %

Beskrivning

Investor AB är ett industriellt holdingbolag med en långsiktig och aktiv investeringsportföljstrategi. Bolaget fokuserar på att investera i bolag som betonar innovation och produktutveckling. Investor AB:s så kallade "buy-to-build"-strategi syftar inte till att avyttra innehav, utan snarare att utveckla dem över tid för att minska gapet mellan pris och värde. En majoritet av aktieinvesteringarna görs i landet Sverige och Stor-Skandinavien, där företaget mestadels är verksamt. Bolaget mäter utvecklingen genom förändringar i substansvärdet och strävar efter att överträffa Stockholmsbörsens OMSX-index. 2015 bildade och driver Investor AB även Patricia Industries, en betydande del av bolaget som bildades för att hantera sina onoterade investeringar.

Investmentbolag