3595sek
2,4 %
Datum:2023-12-08Tid:17:29:00Senaste rapport:Q3-2023Lista:Large CapTicker:RATO A
Börsvärde:11 738 msekEnterprise Value:20 500 msekOmsättning:33 983 msekVinst:708,0 msekISIN:SE0000191090

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Ratos A omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Ratos A med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:35,95
MA50:34,90
MA200:35,95
Pris/MA200:0,0 %
RSI (14):57,1
Pris/MA50:3,0 %

Beskrivning

Ratos AB är ett investmentbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora och små nordiska bolag. Portföljen är koncentrerad till bygg, konsumtionsvaror/handel och industri. Traditionellt är Ratos den största ägaren i sina bolag och man försöker påverka bolagets utveckling. Företaget sätter trösklar för minsta investeringsbelopp och väljer att inte investera i de tidiga faserna av ett företags livscykel. Potentiella portföljbolag har traditionellt sitt huvudkontor i Norden, men Ratos tar bort kvalifikationer för portföljbolagstilläggsförvärv. Potentiella förvärv väljs ut genom antingen interna processer eller med hjälp av investmentbanker och andra rådgivare.

Investmentbolag