9500sek
0,0 %
Datum:2023-12-08Tid:17:29:00Senaste rapport:Q3-2023Lista:SpotlightTicker:LOVE B
Börsvärde:36 msekEnterprise Value:26 msekOmsättning:- msekVinst:-5,85 msekISIN:SE0018397648

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för I Love Lund omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för I Love Lund med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:95,00
MA50:96,46
MA200:105,86
Pris/MA200:-10,3 %
RSI (14):49,9
Pris/MA50:-1,5 %

Beskrivning

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio bolag varav den stora merparten är onoterade.

Investmentbolag