8200sek
0,0 %
Datum:2024-07-12Tid:17:29:00Senaste rapport:Q1-2024Lista:SpotlightTicker:LOVE B
Börsvärde:31 msekEnterprise Value:25 msekOmsättning:- msekVinst:-2,87 msekISIN:SE0018397648

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för I Love Lund omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för I Love Lund med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:82,00
MA50:90,23
MA200:94,28
Pris/MA200:-13,0 %
RSI (14):47,0
Pris/MA50:-9,1 %

Beskrivning

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio bolag varav den stora merparten är onoterade.

Investmentbolag