10000sek
0,0 %
Datum:2024-04-17Tid:09:30:00Senaste rapport:Q4-2023Lista:SpotlightTicker:LOVE B
Börsvärde:38 msekEnterprise Value:30 msekOmsättning:- msekVinst:-3,29 msekISIN:SE0018397648

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för I Love Lund omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för I Love Lund med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:100,00
MA50:93,02
MA200:95,83
Pris/MA200:4,4 %
RSI (14):61,7
Pris/MA50:7,5 %

Beskrivning

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio bolag varav den stora merparten är onoterade.

Investmentbolag