35380sek
1,5 %
Datum:2024-07-12Tid:17:29:37Senaste rapport:Q2-2024Lista:Large CapTicker:INDU A
Börsvärde:152 806 msekEnterprise Value:157 296 msekOmsättning:- msekVinst:22 602 msekISIN:SE0000190126

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Industrivärden A omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Industrivärden A med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:353,80
MA50:361,41
MA200:335,64
Pris/MA200:5,4 %
RSI (14):46,2
Pris/MA50:-2,1 %

Beskrivning

Industrivarden AB är ett kapitalförvaltningsbolag med en långsiktig, aktivistisk inriktning. Bolagets uttalade investeringsmål är att öka substansvärdet och generera avkastning som överstiger marknadskostnaden för kapital. Industrivarden gör investeringar i nordiska företag som de kan påverka genom bolagsstyrningsåtgärder. Den jämför sin utveckling i förhållande till Stockholmsbörsens genomsnittliga avkastning. Företaget räknar många offentliga och privata pensionsförvaltare, stiftelser och privata investerare som sin kundbas. Dess säkerhetsvalskriterier betonar varaktiga affärsmodeller med lovande tillväxtutsikter till en attraktiv värdering.

Investmentbolag