063sek
0,0 %
Datum:2024-05-17Tid:17:29:00Senaste rapport:Q4-2023Lista:NGMTicker:CAPS PREF
Börsvärde:30 msekEnterprise Value:30 msekOmsättning:- msekVinst:- msekISIN:SE0018537375

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Northern CapSek Pref omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Northern CapSek Pref med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:0,63
MA50:0,62
MA200:0,79
Pris/MA200:-20,4 %
RSI (14):37,6
Pris/MA50:1,4 %

Beskrivning

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag vars verksamhetsföremål är att direkt äga, förvärva och förvalta värdepapper, tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag. CapSek investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller och som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Portföljbolagen är företrädesvis verksamma inom teknologisektorn, befinner sig i en expansionsfas och bedöms enligt Bolaget kommer bland annat investera i teknologibolag verksamma inom Software as a Service (SaaS), Internet of Things (loT), Gaming och Artificiell Intelligens (Al).

Investmentbolag