28000sek
2,3 %
Datum:2024-04-17Tid:13:17:43Senaste rapport:Q4-2023Lista:Large CapTicker:LATO B
Börsvärde:179 347 msekEnterprise Value:190 780 msekOmsättning:25 550 msekVinst:5 894 msekISIN:SE0010100958

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Latour omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Latour med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:280,00
MA50:270,89
MA200:231,37
Pris/MA200:21,1 %
RSI (14):55,9
Pris/MA50:3,5 %

Beskrivning

Investment AB Latour är ett investmentbolag som gör investeringar i helägda industriverksamheter och en värdepappersportfölj. Latour har en långsiktig och aktivistisk inriktning, där den stora majoriteten av dess totala substansvärde härrör från företag som har funnits i dess portfölj i mer än 20 år. Bolaget mäter sin utveckling mot sitt jämförelseindex, Stockholmsbörsens totalavkastningsindex. Dess kriterium är att investera i företag som har egna produkter som möter växande internationell efterfrågan. Latour utvärderar specifikt fyra trender: demografisk utveckling, hållbarhet, globalisering och konkurrens om begränsade resurser.

Investmentbolag