24980sek
-0,1 %
Datum:2023-12-08Tid:17:29:59Senaste rapport:Q3-2023Lista:Large CapTicker:LATO B
Börsvärde:160 216 msekEnterprise Value:173 331 msekOmsättning:25 489 msekVinst:5 900 msekISIN:SE0010100958

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Latour omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Latour med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:249,80
MA50:208,31
MA200:208,62
Pris/MA200:20,0 %
RSI (14):82,7
Pris/MA50:20,2 %

Beskrivning

Investment AB Latour är ett investmentbolag som gör investeringar i helägda industriverksamheter och en värdepappersportfölj. Latour har en långsiktig och aktivistisk inriktning, där den stora majoriteten av dess totala substansvärde härrör från företag som har funnits i dess portfölj i mer än 20 år. Bolaget mäter sin utveckling mot sitt jämförelseindex, Stockholmsbörsens totalavkastningsindex. Dess kriterium är att investera i företag som har egna produkter som möter växande internationell efterfrågan. Latour utvärderar specifikt fyra trender: demografisk utveckling, hållbarhet, globalisering och konkurrens om begränsade resurser.

Investmentbolag