031dkk
1,3 %
Datum:2023-12-01Tid:16:59:00Senaste rapport:Q2-2023Lista:First NorthTicker:MONSO
Börsvärde:10 mddkEnterprise Value:8 mddkOmsättning:8,02 mddkVinst:-6,25 mddkISIN:DK0061277977

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Monsenso omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Monsenso med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:0,31
MA50:0,34
MA200:0,34
Pris/MA200:-6,9 %
RSI (14):49,1
Pris/MA50:-8,9 %

Beskrivning

Monsenso A/S är ett mobilt företag inom psykisk hälsa. Det bidrar till bättre psykisk hälsa för fler människor till lägre kostnader och hjälper patienter, terapeuter och forskare att övervinna bördan av psykisk ohälsa. Dess mobila hälsolösning ger en detaljerad översikt över patienternas mentala tillstånd genom insamling av självövervakningsdata om behandlingsresultat, tillstånd och beteende. Genom att koppla samman patienter, vårdgivare och terapeuter stödjer lösningen både självhjälp, informell vård och faktisk behandling – både i form av fysiska konsultationer och distansbehandling. Dess mHealth-lösning för mental hälsa består av tre komponenter, nämligen En smartphone-app för individer, En webbportal för kliniker och användare och En smartphone-app för vårdgivare.

Affärs- & IT-System