027sek
-8,2 %
Datum:2024-05-17Tid:17:29:00Senaste rapport:Q4-2023Lista:NGMTicker:CRET
Börsvärde:16 msekEnterprise Value:15 msekOmsättning:14,8 msekVinst:-13,2 msekISIN:SE0013460375

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Creturner omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Creturner med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:0,27
MA50:0,33
MA200:0,57
Pris/MA200:-52,6 %
RSI (14):60,5
Pris/MA50:-17,8 %

Beskrivning

Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik. Den digitala delen är en teknisk datorverksamhet som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan. Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage), som går ut på att omvandla restbiomassa till grundämnet kol och lagra den för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensationer på samma sätt som de traditionellt kompenserar klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Uppföljning sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden inblick i såväl utfallet som framtida ekonomisk avkastning från miljösatsningen.

Affärs- & IT-System