332sek
6,4 %
Datum:2024-06-17Tid:17:29:43Senaste rapport:Q1-2024Lista:SpotlightTicker:FRILAN
Börsvärde:96 msekEnterprise Value:29 msekOmsättning:1 665 msekVinst:-2,56 msekISIN:SE0019070434

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Frilans omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Frilans med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:3,32
MA50:3,53
MA200:3,72
Pris/MA200:-10,7 %
RSI (14):51,0
Pris/MA50:-5,9 %

Beskrivning

SPAC2 (Special Purpose Acquisition Company) även kända som förvärvsbolag, är ett icke verksamhetsdrivande bolag vars syfte är att genom börsnotering anskaffa kapital och därefter inom en förutbestämd tid, i detta fall 36 månader, förvärva ett eller flera onoterade bolag som därmed efter en sedvanlig granskningsprocess blir börsnoterade. SPAC2 har grundats av privatinvesterarna Gerhard Dal och Per Nilsson som tillsammans med styrelse och VD har verkat inom segmentet mindre bolag under lång tid.

Affärs- & IT-System