230sek
0,0 %
Datum:2024-05-20Tid:17:29:00Senaste rapport:Q4-2023Lista:SpotlightTicker:COMINT
Börsvärde:21 msekEnterprise Value:22 msekOmsättning:30,5 msekVinst:-8,47 msekISIN:SE0011751569

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Comintelli omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Comintelli med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:2,30
MA50:2,31
MA200:2,22
Pris/MA200:3,8 %
RSI (14):53,0
Pris/MA50:-0,5 %

Beskrivning

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Intelligence2day är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/sjukvård och IT/telekom.

Affärs- & IT-System