032sek
0,0 %
Datum:2024-04-17Tid:11:38:38Senaste rapport:Q4-2023Lista:NGMTicker:XAVI B
Börsvärde:39 msekEnterprise Value:32 msekOmsättning:98,1 msekVinst:-8,68 msekISIN:SE0003088541

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Xavi Solutionnode omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Xavi Solutionnode med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:0,32
MA50:0,31
MA200:0,36
Pris/MA200:-12,0 %
RSI (14):53,5
Pris/MA50:0,1 %

Beskrivning

Xavi Solutionnode har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB. Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support.

Affärs- & IT-System