1950sek
-3,0 %
Datum:2024-07-18Tid:17:29:50Senaste rapport:Q1-2024Lista:First NorthTicker:4C
Börsvärde:685 msekEnterprise Value:698 msekOmsättning:317,9 msekVinst:-28,3 msekISIN:SE0017936891

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för 4C Group omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för 4C Group med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:19,50
MA50:23,05
MA200:19,19
Pris/MA200:1,6 %
RSI (14):17,8
Pris/MA50:-15,4 %

Beskrivning

4C Strategies är en ledande global leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning med ett unikt erbjudande på marknaden. Genom sin mjukvaruplattform Exonaut erbjuder 4C Strategies en komplett plattform för att bygga organisatorisk beredskap. Exonaut möjliggör en effektiv, säker och sömlös hantering av incidenter, kriser, risker och säkerställande av regelefterlevnad. Exonaut stödjer även upprätthållandet av kontinuiteten i verksamheter som drabbas av störningar och kriser och utgör en mjukvarulösning för både militära och civila kunder inom övningsledning och förmågeutveckling. Utöver Exonaut tillhandahåller Bolaget även mjukvarurelaterade tjänster och expertrådgivning. Bolaget erbjuder sina lösningar primärt till kunder inom samhälls- och affärskritiska områden såsom försvarsmakter, offentliga organisationer och företag inom den privata sektorn som har ett behov av att hantera risker och förbereda sig inför plötsliga och kritiska händelser.

Affärs- & IT-System