3710sek
-0,3 %
Datum:2024-05-17Tid:17:29:00Senaste rapport:Q1-2024Lista:First NorthTicker:ONEF
Börsvärde:936 msekEnterprise Value:1 004 msekOmsättning:108,7 msekVinst:-94,0 msekISIN:SE0017564461

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Oneflow omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Oneflow med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:37,10
MA50:37,95
MA200:31,17
Pris/MA200:19,0 %
RSI (14):47,5
Pris/MA50:-2,2 %

Beskrivning

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen. Bolaget verkar primärt på den nordiska marknaden men produkterbjudandet har global räckvidd. Oneflows affärsmodell består primärt av att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal för produkter anpassade efter olika typer av kunders behov och önskemål genom en SaaS-modell.

Affärs- & IT-System