1416sek
2,7 %
Datum:2024-05-17Tid:17:29:59Senaste rapport:Q1-2024Lista:Mid CapTicker:CINT
Börsvärde:3 016 msekEnterprise Value:3 936 msekOmsättning:243,1 meurVinst:-447,6 meurISIN:SE0015483276

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Cint Group omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Cint Group med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:14,16
MA50:13,75
MA200:10,92
Pris/MA200:29,6 %
RSI (14):60,9
Pris/MA50:3,0 %

Beskrivning

Cint grundades 1998 och är en ledande global mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter (dvs. en förståelse för en viss målgrupps inställning till produkter, tjänster eller andra frågor). Genom sin mjukvaruplattform möjliggör Cint för bolag och marknadsundersökningsbolag att erhålla insikter globalt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Bolagets affärsmodell bygger på en egenutvecklad mjukvaruplattform som ger omedelbar åtkomst till ett globalt nätverk av anslutna individer som har valt att dela sina åsikter och insikter, vilket ökar hastigheten och effektiviteten samt sänker kostnaden för kunder som önskar tillgå insikter.

Affärs- & IT-System