015sek
-26,8 %
Date:2024-04-17Time:13:46:37Latest report:Q4-2023List:NGMTicker:CRET
Market Cap:8 msekEnterprise Value:7 msekNet Sales:14,8 msekEarnings:-13,2 msekEmployees:0ISIN:SE0013460375

Ratios

10-year key figure history for Creturner turnover, profit, dividend, equity, PE and PB.

Pre
Pre

Stockprice

Price movement for Creturner with index and moving average MA50 and MA200.

Stockprice:0,15
MA50:0,43
MA200:0,63
Price/MA200:-77,8 %
RSI (14):21,8
Price/MA50:-67,6 %

Description

Creturner Group AB är en koncern med två affärsområden inom miljöteknik. Den digitala delen är en teknisk datorverksamhet som expanderar för att stärka sin långsiktiga potential och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för datorkapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energiproduktion för att minska råvarukostnader och miljöpåverkan. Miljödelen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att kompensera sin verksamhet. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage), som går ut på att omvandla restbiomassa till grundämnet kol och lagra den för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa koldioxidkompensationer på samma sätt som de traditionellt kompenserar klimatförändringar, till exempel genom att plantera träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners tillvägagångssätt omedelbart, permanent och tydligt mätbart. Uppföljning sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden inblick i såväl utfallet som framtida ekonomisk avkastning från miljösatsningen.

IT Services