-sek
-
Datum:-Tid:Senaste rapport:-Lista:First NorthTicker:BRICK B
Börsvärde:- msekEnterprise Value:- msekOmsättning:- msekVinst:- msekISIN:SE0016288591

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Bricknode omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Bricknode med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:-
MA50:-
MA200:-
Pris/MA200:-
RSI (14):-
Pris/MA50:-

Beskrivning

Bricknode är ett svenskt SaaS-bolag Software as a Service som erbjuder en B2B-fokuserad mjukvaruplattform för finans- och teknikföretag. Bricknode grundades 2010 för att möjliggöra för finansiella tjänsteföretag att tillgängliggöra värdefulla finansiella produkter till allmänheten. Genom att använda ny, molnbaserad, teknik har bolaget kunnat skapa kostnadseffektiva verktyg och tjänster samt möjliggöra nätverkskopplingar mellan sina kunder. Bolaget utvecklat ett gemensamt operativsystem för administration av finansiella produkter och tjänster - Bricknode Core. Ovanpå detta har Bolaget vidare byggt specialiserade applikationer inom värdepappersmäkleri, inlåning/sparande, utlåning och fondadministration.

Affärs- & IT-System