22360sek
-2,4 %
Datum:2024-07-18Tid:17:29:57Senaste rapport:Q2-2024Lista:Large CapTicker:VITR
Börsvärde:30 286 msekEnterprise Value:31 419 msekOmsättning:3 535 msekVinst:-3 799 msekISIN:SE0011205202

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Vitrolife omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Vitrolife med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:223,60
MA50:180,42
MA200:176,51
Pris/MA200:26,7 %
RSI (14):78,2
Pris/MA50:23,9 %

Beskrivning

Vitrolife AB tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska testtjänster avsedda för reproduktiv hälsa inom området reproduktiv hälsa. Företaget utvecklar, tillverkar och distribuerar medicintekniska produkter och tillhandahåller genetiska testtjänster för IVF-kliniker och deras patienter. Dess uppdrag är att stödja IVF-kliniker (in vitro-fertilisering) för att förbättra sin praxis såväl som resultatet av en patients fertilitetsbehandling, vilket gör det möjligt för patienter att få stöd för att navigera i komplexiteten i reproduktiv hälsa genom framgångsrika resultat och patienttillfredsställelse. Koncernen har tre geografiska segment EMEA, Americas och APAC, varav den får sina största intäkter från EMEA.

Medicinsk Utrustning