094sek
7,3 %
Datum:2024-05-17Tid:17:29:00Senaste rapport:Q1-2024Lista:First NorthTicker:NANEXA
Börsvärde:128 msekEnterprise Value:82 msekOmsättning:28,9 msekVinst:-70,6 msekISIN:SE0007074166

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Nanexa omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Nanexa med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:0,94
MA50:0,79
MA200:1,30
Pris/MA200:-27,7 %
RSI (14):67,4
Pris/MA50:19,1 %

Beskrivning

Nanexa AB är ett läkemedelsbolag som utvecklar injicerbara läkemedel baserade på det egenutvecklade drug delivery-systemet PharmaShell - ett system för leverans av läkemedel med hög drug load som möjliggör nästa generations långverkande injicerbara läkemedel genom atomlagerprecision. Bolaget utvecklar sina produkter och har även samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, bland annat AstraZeneca. Geografiskt får företaget högst intäkter från de nordiska länderna.

Medicinsk Utrustning