468sek
0,9 %
Datum:2024-05-17Tid:17:29:00Senaste rapport:Q1-2024Lista:SpotlightTicker:BIBB
Börsvärde:124 msekEnterprise Value:118 msekOmsättning:- msekVinst:-11,4 msekISIN:SE0010102095

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för BiBBInstruments omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för BiBBInstruments med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:4,68
MA50:4,53
MA200:3,64
Pris/MA200:28,6 %
RSI (14):55,5
Pris/MA50:3,4 %

Beskrivning

BibbInstruments AB utvecklar engångsbiopsiinstrument under varumärket EndoDrill för tidig upptäckt av cancertumörer, särskilt i djupvävnadstumörer. Produktportföljen innehåller sex engångsinstrument baserade på den patenterade EndoDrill-teknologin och en ny biopsimetod som fortfarande är under utveckling. Instrumenten kommer att användas för vävnadsprovtagning (biopsi) av de vanligaste typerna av cancer, till exempel; lung-, bröst-, kolorektal-, prostata- och magcancer.

Medicinsk Utrustning