039sek
-1,7 %
Datum:2024-06-14Tid:17:29:44Senaste rapport:Q1-2024Lista:SpotlightTicker:PEXA B
Börsvärde:17 msekEnterprise Value:8 msekOmsättning:1,84 msekVinst:-8,11 msekISIN:SE0007412374

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för PExA omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för PExA med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:0,39
MA50:0,40
MA200:0,44
Pris/MA200:-11,6 %
RSI (14):48,8
Pris/MA50:-0,9 %

Beskrivning

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument - PExA 2.0 - för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). PExA förser i dagsläget lungforskare med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

Medicinsk Utrustning