Finansiell översikt

Topdanmark finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Topdanmark A/S är ett diversifierat försäkringsbolag som erbjuder en mängd olika försäkringsprodukter i Danmark. Företaget strävar efter att upprätthålla en kostnadskvot som är lägre än den allmänna marknaden. Topdanmark erbjuder livförsäkringar samt skadeförsäkringsprodukter som täcker privata hushåll och småföretag. Bolagets försäkringsverksamhet är indelad i tre: Private erbjuder skadeförsäkringar till enskilda hushåll i Danmark. Detta segment inkluderar även sjuk- och olycksfallsförsäkring som erbjuds via livbolaget; Små och medelstora företag erbjuder skadeförsäkringar till danskbaserade jordbruksföretag och små och medelstora företag. Life erbjuder produkter inom livförsäkring och pensionsfonder till både privat- och SME-kunder i Danmark.