Finansiell översikt

Sampo finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Sampo Oyj A är ett försäkringsbolag som genererar intäkter genom egendoms- och olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar och banktjänster. Merparten av bolagets intäkter genereras genom egendoms- och olycksfallsförsäkringar, följt av bankens gren Nordea. Sampos livförsäkringsverksamhet erbjuder också förmögenhetsförvaltningstjänster. Bolaget är främst verksamt i Norden och Baltikum. Sampo har ingen uttalad bolagsövergripande strategi utan har istället väldefinierade strategier inom varje enskilt affärsområde, baserat på avkastning på eget kapitalmål.