Finansiell översikt

Tryg finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Tryg A/S är ett diversifierat försäkringsbolag. Företaget driver flera segment, inklusive privat, kommersiellt, företag och Sverige. Bolagets privata segment, som fokuserar på allmänna försäkringsprodukter och tjänster för privatpersoner i Danmark och Norge, genererar den stora majoriteten av bolagets intäkter. Företaget genererar merparten av sina intäkter i Danmark, följt av Norge och Sverige. Företaget betraktar fusions- och förvärvsinvesteringar som en del av sin operativa tillväxtstrategi.