Finansiell översikt

Gjensidige Forsikring finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Gjensidige Forsikring ASA är ett diversifierat försäkringsbolag som verkar inom flera affärssegment, inklusive allmän försäkring privat; allmän försäkring kommersiell; allmän försäkring Danmark; allmän försäkring Sverige; allmän försäkring Baltikum; och pension. Företaget tillhandahåller bland annat allmänna, olycksfalls- och sjukförsäkringsprodukter. Den stora majoriteten av företagets intäkter genereras från dess privata och kommersiella segment. Det privata segmentet erbjuder en rad produkter på den norska privata marknaden, medan det kommersiella segmentet tillhandahåller produkter till kommersiella, jordbruks- och kommunmarknaderna i Norge. Företaget anser att fusioner och förvärv är en del av sin operativa tillväxtstrategi.