Finansiell översikt

Alm. Brand finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Alm. Brand AS är ett danskt värdepappersholdingbolag som dess dotterbolag verkar inom finansiella tjänster, skadeförsäkring, livförsäkring och bank. Skadeförsäkringssegmentet betjänar uteslutande kunder som sträcker sig från privatkunder till bland annat små och medelstora företag. Livförsäkringssegmentet erbjuder livförsäkring, pensionssparande och pensionsförsäkring. Banksegmentet erbjuder tjänster som obligationer, aktier, valutahandel, tillgångsservice, leasing och private banking till privata och kommersiella kunder. Skadeförsäkringsverksamheten är företagets kärnverksamhet och genererar en stor majoritet av dess intäkter. Företaget är nästan uteslutande verksamt i Danmark. Bolaget har fortsatt strategiska partnerskap, som med Sydbank A/S.