Finansiell översikt

Sampo finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Sampo är ett ledande nordiskt försäkringsbolag med huvudkontor i Finland och börsnoterat i Helsingfors. Företaget har verksamhet i Danmark, Estland, Finland, Norge, Litauen, Lettland och Storbritannien. Sampo har fyra dotterbolag som huvudsakligen säljer personliga försäkringar till privatkunder. If är Nordens största fastighets- och skadeförsäkringsbolag. If har sitt huvudkontor i Sverige och säljer även försäkringar i Danmark, Norge och Finland. Topdanmark är ett danskt fastighets- och skadeförsäkringsbolag som också fokuserar på personförsäkringar samt jordbruk och små och medelstora företag. Hastings är ett digitalt försäkringsbolag som fokuserar på bil-, skåpbils-, cykel- och hemförsäkringar i Storbritannien. Mandatum, som är livförsäkringsbolag och förmögenhets- och kapitalförvaltare, avyttras för närvarande.