Finansiell översikt

Protector finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Protector Forsikring ASA tillhandahåller ett brett utbud av försäkringsprodukter till företag och offentliga organisationer, främst i Norge, Sverige och Danmark. Protectors produkter inkluderar arbetarersättning, gruppliv, olycka, hälsa, egendom, motor, ansvar, last och ägarbyte. Försäkringspremier ger nästan alla företagets intäkter. Protectors kommersiella verksamhet tillhandahåller försäkringar för mer än 5 000 företag, varav de flesta har årliga försäkringspremier mellan 100 000 och 3 miljoner norska kronor. Den kommersiella verksamheten genererar större delen av företagets totala intäkter. Den offentliga verksamheten ger täckning till mer än 500 kommuner och 30 länder.