Finansiell översikt

Solid Försäkring finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Solid Försäkring grundades 1993 och är idag ett framgångsrikt bolag inom försäkringsbranschen. Fokus ligger på försäkringar av nischkaraktär, med Norden som huvudmarknad. Bolaget samarbetar med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och har cirka 2,3 miljoner kunder i Norden.