12500dkk
0,6 %
Datum:2024-05-17Tid:16:59:38Senaste rapport:Q1-2024Lista:Large CapTicker:SPNO
Börsvärde:14 713 mdkkEnterprise Value:14 713 mdkkOmsättning:3 677 mdkkVinst:2 487 mdkkISIN:DK0060036564

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Spar Nord Bank omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Spar Nord Bank med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:125,00
MA50:121,41
MA200:111,96
Pris/MA200:11,6 %
RSI (14):54,4
Pris/MA50:3,0 %

Beskrivning

Spar Nord Bank A/S är en retailbank med verksamhet i Danmark. Ungefär hälften av bankens närvaro finns på Nordjylland. Företaget växte mestadels utanför sin hemmabas via fusioner och förvärv. Det vänder sig till vanliga hushåll och lokala små och medelstora företag. Företagets strategi betonar personalisering och finansiell teknik. Merparten av bankens intäkter är räntenetto, följt av nettoavgifter, avgifter och provisioner. Majoriteten av bankens låneportfölj är företagsutlåning. Bankens företagslåneportfölj är diversifierad mellan flera branscher, framför allt finansiella tjänster, fastigheter, handel och jordbruk, jakt och skogsbruk.

Banker