36500dkk
2,5 %
Datum:2024-06-17Tid:16:59:46Senaste rapport:Q1-2024Lista:Large CapTicker:SYDB
Börsvärde:19 925 mdkkEnterprise Value:19 925 mdkkOmsättning:6 792 mdkkVinst:3 468 mdkkISIN:DK0010311471

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Sydbank omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Sydbank med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:365,00
MA50:361,34
MA200:330,17
Pris/MA200:10,5 %
RSI (14):55,7
Pris/MA50:1,0 %

Beskrivning

Sydbank A/S är en dansk bank med verksamhet i Danmark och viss exponering mot norra Tyskland. Banken är verksam genom fem affärssegment: Banking, Asset Management, Sydbank Markets, Treasury och Others. Banken tillhandahåller olika bank- och finansiella rådgivningstjänster som hypotekslån, privatbanker, investeringsbanker, företagsbanker, internationella banker och kapitalförvaltning. En stor majoritet av Sydbanks nettoomsättning kommer från banksegmentet, som inkluderar ränte- och avgiftsnetto från privat- och företagskunder. Företaget tjänar majoriteten av sina intäkter i Danmark.

Banker