Finansiell översikt

RugVista finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

RugVista Group AB är en direkt-till-konsument onlineplattform inom mattförsäljning via sina webbutiker. Företaget erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitetsdesign och traditionella mattor. Det verkar i tre segment, nämligen Business-to-Consumer (B2C), Business-to-Business (B2B) och Marketplaces & others (MPO). B2C-segmentet representerar konsumentmarknaden. B2B-segmenten fokuserar på små och medelstora företag, främst butiker, hotell och inredningsstudior. MPO-segmenten säljer företagets produkter genom andra utvalda relevanta och snabbt växande onlinebutiker som Amazon. Majoriteten av intäkterna kommer från B2C-segmentet.