Finansiell översikt

Kid finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Kid ASA är en återförsäljare av hemtextil i Norge. Företaget erbjuder ett komplett sortiment av hem- och inredningsprodukter som inkluderar textilier, gardiner, sängkläder och andra inredningsprodukter. Det säljer sina produkter via sina egna butiker samt via en onlineförsäljningsplattform under varumärket Dekosol och Nordun. Företagets traditionella produkter står för en majoritet av dess intäkter och den återstående delen täcks av trendlinjeprodukter. Majoriteten av intäkterna kommer från butiker i Norge.