Finansiell översikt

Desenio finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Desenio Group AB är ett e-handelsföretag inom prisvärd väggkonst i Europa, med en växande närvaro i Nordamerika. Företaget erbjuder sina kunder en rad affischer och hängande tillbehör i form av ramar, tavelramar, klämmor och affischhängare i mer än 35 länder, som inkluderar Danmark, Australien, Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Norge och Italien. De rörelsesegment som identifierats av koncernen: Norden; Kärneuropa, som består av Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien; Övriga Europa och övriga världen.