Finansiell översikt

Nobia finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Nobia AB är ett Sverigebaserat möbelföretag som designar, tillverkar och säljer olika köksprodukter. Företaget är verksamt i Storbritannien, Danmark, Finland och Österrike. Nobia säljer sina produkter genom ett nätverk av dotterbolag till återförsäljare, byggvaruhandel, byggvaruhus och professionella byggföretag. Bolaget genererar huvuddelen av sin nettoomsättning från Storbritannien och i andra hand från Norden. Nobias kärnvarumärken inkluderar Magnet, HTH, Marbodal, A la Carte, Sigdal och ewe. Företaget får intäkter från försäljning och installation av köksprodukter och andra produkter.