Finansiell översikt

Harvia finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Harvia PLC är ett bastu- och spaföretag. Företagets varumärken och produktsortiment är välkända på marknaden och företagets omfattande produktsortiment syftar till att möta behoven på den internationella bastu- och spamarknaden, både för proffs och konsumenter. Koncernen sysselsätter över 800 experter i Finland, Kina och Hongkong, Rumänien, Österrike, USA, Tyskland, Estland och Ryssland. Företagets största produktionsanläggning för bastur och bastukomponenter finns också i Muurame i anslutning till Harvias huvudkontor.