11700sek
1,7 %
Datum:2024-04-17Tid:14:36:14Senaste rapport:Q4-2023Lista:Large CapTicker:SWEC A
Börsvärde:42 500 msekEnterprise Value:48 036 msekOmsättning:28 523 msekVinst:1 667 msekISIN:SE0014960365

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Sweco A omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Sweco A med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:117,00
MA50:115,39
MA200:113,76
Pris/MA200:2,9 %
RSI (14):47,4
Pris/MA50:1,4 %

Beskrivning

Sweco AB är ett arkitekt- och ingenjörskonsultföretag. Företaget erbjuder tvärvetenskapliga tjänster inom följande segment: byggnader och stadsområden; vatten, energi och industri; och transportinfrastruktur. Swecos arkitekturverksamhet är integrerad i samtliga segment. Företaget har en geografisk närvaro i Sverige, Belgien, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Centraleuropa.