21700dkk
1,6 %
Datum:2024-04-17Tid:13:15:48Senaste rapport:Q4-2023Lista:Mid CapTicker:SPG
Börsvärde:2 723 mdkkEnterprise Value:3 753 mdkkOmsättning:2 606 mdkkVinst:158,5 mdkkISIN:DK0061027356

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för SP Group omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för SP Group med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:217,00
MA50:193,49
MA200:206,35
Pris/MA200:5,6 %
RSI (14):60,6
Pris/MA50:12,7 %

Beskrivning

SP Group A/S är ett Danmarksbaserat företag verksamt inom plastindustrin. Företaget tillverkar gjutna plastkomponenter och utför beläggningar på plast- och metallkomponenter. Koncernens affärsverksamhet bedrivs genom Danmark, Polen, Lettland, Kina, USA och Brasilien, varav Danmark står för den största delen av intäkterna. Koncernen verkar genom två segment, segmentet Coatings utvecklar och producerar fluoroplastiska beläggningar, PTFE och andra raffinerade material för ett antal kunders produkter och produktionsanläggningar. Segmentet plast- och kompositlösningar erbjuder lösningar som använder en eller flera av följande tekniker: formsprutning (polyuretan och Telene), vakuumformning, extrudering, formsprutning och formblåsning.