709sek
3,5 %
Datum:2022-09-23Tid:17:29:41Senaste rapport:Q2-2022Lista:SpotlightTicker:BIOEX
Börsvärde:111 msekOmsättning:0,48 msekVinst:-13,7 msekAnställda:0ISIN:SE0016276752

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Bioextrax omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Bioextrax med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:7,09
MA50:15,39
MA200:31,32
Pris/MA200:-77,4 %
RSI (14):33,0
Pris/MA50:-53,9 %

Beskrivning

Bioextrax arbetar med produktion av en typ av biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster (polyhydroxyalkanoater – ”PHA”) användning av bakterier för nedbrytning av proteinrika material. Teknologin möjliggör utvinning av PHA ur PHAproducerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar, fiskrens eller slakteriavfall. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av Bolagets processteknologier inom Bolagets olika affärsområden. Dessa licenser kommer att vara begränsade till ett visst affärsområde och ge kunden rätten att använda Bioextrax teknologi för en viss process, samt få tillgång till det know-how som krävs. Kunder kommer genom licensavtal även att få tillgång till bakterierna som är nödvändiga i processen.