Finansiell översikt

Scandinavian Tobacco finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Scandinavian Tobacco Group erbjuder cigarrer, piptobak och tillbehör i Nordamerika, Europa och Australien. Det verkar i tre segment: Nordamerika online och detaljhandel, som främst säljer handgjorda cigarrer och tillbehör i butiker och online; Nordamerika märkt och resten av världen, som tillhandahåller sina produkter till grossister och distributörer; Europe Branded omfattar försäljning av alla produktkategorier till grossister, distributörer och direkt till detaljhandeln i Tyskland, Danmark, Sverige, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Spanien, Portugal, Storbritannien och Irland. Den största delen av företagets intäkter kommer från segmentet Europe branded.

Tobak

1 vecka
1 månad
Haypp Group
1,2 %
8,7 %
1 vecka
1 månad
Nicoccino
1,4 %
-17,1 %