Finansiell översikt

Nicoccino finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Nicoccino Holding AB är ett Sverigebaserat företag som har utvecklat och patenterat en tobaksfri nikotinprodukt. Det erbjuder en remsa som genom sin leveransmetod ger användaren nikotin utan biverkningar av rökning. Produkten är utformad för att erbjuda rökare ett alternativ när de vill sluta röka.