36100dkk
-0,4 %
Datum:2024-05-17Tid:16:59:43Senaste rapport:Q1-2024Lista:Mid CapTicker:PAAL B
Börsvärde:7 067 mdkkEnterprise Value:7 630 mdkkOmsättning:20 257 mdkkVinst:784,0 mdkkISIN:DK0060700516

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Per Aarsleff omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Per Aarsleff med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:361,00
MA50:333,94
MA200:323,12
Pris/MA200:11,7 %
RSI (14):76,8
Pris/MA50:8,1 %

Beskrivning

Per Aarsleff Holding A/S kontrakterar, planerar och genomför projekt inom infrastruktur, klimatanpassning, miljö, energi, byggande och samverkan. Det har segment för konstruktion, rörteknik, teknik, järnväg och markteknik. Byggsegmentet består av konstruktion, skalkonstruktioner, byggnadskonstruktion och internationella projekt. Segmentet rörteknik omfattar allmännyttiga företag, bostäder, industri, export och tillverkning. Marktekniksegmentet omfattar markteknik, pålfabriker och teknik, järnvägssegmentet omfattar tågstationstjänster, servicecenterdrift och underhållsprojekt. Det får viktiga intäkter från segmentet Construction. Geografiskt har koncernen en närvaro i Danmark och andra länder.