Finansiell översikt

JLT Mobile finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

JLT Mobile Computers AB (publ) är ett Sverige-baserat företag verksamt inom datortillverkning. Det förbereder, tillverkar och marknadsför inbyggda datorer för fordon, samt mobila handhållna surfplattor. Dess produktportfölj är riktad mot individer och organisationer inom branscher som frakt, gruvdrift och borrning, säkerhet, försvar, lagerhantering, byggnation, transport och skogsbruk. Företagets datorer är utformade för att klara svåra miljövillkor i tunga användningsområden. Per den 31 december 2010 var JLT Mobile Computers AB (publ) aktivt internationellt via två helägda dotterbolag: JLT Mobile Computers Sweden AB och JLT Mobile Computers UK Ltd.